Pivo a pivní dárky
Přihlásit se Registrovat

Přihlásit se

sanitacni-pripravek-effektomat-afl-0-5kgsanitacni-pripravek-effektomat-afl-0-5kg
Dostupnost: skladem

Sanitační přípravek Effektomat AFL 0,5kg

Sanitační přípravek Effektomat AFL 0,5kg

Kapalný koncentrovaný alkalický nepěnivý sanitační prostředek na čištění a sanitaci pivního vedení obsahující chlór.
Cena s DPH: 53 Kč
Sleva:

  Sanitační přípravek Effektomat AFL 0,5kg

  Kapalný koncentrovaný alkalický nepěnivý sanitační prostředek na čištění a sanitaci pivního vedení obsahující chlór.

  Kompletní specifikace

  Použití:
  Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

  Složení:
  Chlornan sodný do 10% , aktivní chlor do 10%, hydroxid draselný 5 – 15%, pomocné látky, fosfáty
  Fyzikálně chemické vlastnosti
  Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20 oC)
  Hustota cca. 1,2 g/cm3
  Barva: nahnědlá
  Skupenství: kapalina

  Aplikace:
  Dle provozních podmínek 0,1 - 3 % , teplota : 0 – 85 oC, kontaktní doba 20 – 30 min
  Vliv na povrchy a konstrukční materiály
  Není vhodný na barevné kovy a hliník.

  Skladování:
  Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě při teplotě do + 15 oC.

  Bezpečnostní opatření:
  Symbol nebezpečí: C žíravý
  Nebezpečná látka: Chlornan sodný
  R-věty:
  31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
  34 Způsobuje poleptání
  22 Zdraví škodlivý při požití
  S-věty:
  1/2 Uchovávejte pod uzamčením a mimo dosah dětí
  26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
  45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Proč nakoupit u nás

Široká nabídka
Pivotéka PivoŇka má skladem více než 200 druhů piv a spoustu doplňkového sortimentu.
Umíme poradit
Stačí se jen zeptat
helpline: +420 739 296 697
Rychlá doprava
Objednávky odesíláme druhý den dopravcem WeDO na vaši adresu nebo výdejní místo